Lloji i aktit: Udhëzime Administrative
Numri i aktit: MASHT-137/2020-UA
Institucioni Ministria e Arsimit, e Shkencës dhe e Teknologjisë dhe Inovacvionit
Data e publikimit:   09.12.2020