Lloji i aktit: Njoftime për trashegimitarë
Numri i aktit: Ntr.F.T-104/20-NJT
Institucioni Noter. Fatmir Tasholli
Data e publikimit:   20.11.2020