Lloji i aktit: Njoftime për trashegimitarë
Numri i aktit: Ntr.H.B-60/2020-NJT
Institucioni Noter. Hajzer Bublaku
Data e publikimit:   20.11.2020