Lloji i aktit: Njoftime për trashegimitarë
Numri i aktit: Ntr.O.G-74-NJT
Institucioni Noter. Orhan Gashi
Data e publikimit:   19.11.2020