Lloji i aktit: Udhëzime Administrative
Numri i aktit: QRK-04/2006
Institucioni Qeveria e Republikës së Kosovës
I shfuqizuar
Data e publikimit:   01.03.2006
Gazeta Zyrtare: 10/2007