Lloji i aktit: Udhëzime Administrative
Numri i aktit: MASHT- 37/2006
Institucioni Ministria e Arsimit, e Shkencës dhe e Teknologjisë
Data e publikimit:   31.07.2006
Gazeta Zyrtare: 5/2006