Lloji i aktit: Udhëzime Administrative
Numri i aktit: MASHT-36/2006
Institucioni Ministria e Arsimit, e Shkencës dhe e Teknologjisë
Data e publikimit:   01.10.2006
Gazeta Zyrtare: 5/2006