Lloji i aktit: Kushtetuta
Numri i aktit: 04-V-436
Institucioni Kuvendi i Republikës së Kosovës
Data e publikimit:   07.09.2012
Gazeta Zyrtare: 25/2012