Lloji i aktit: Njoftime për trashegimitarë
Numri i aktit: Ntr.I.A-045-2020-NJT
Institucioni Noter. Islam Azemi
Data e publikimit:   16.10.2020