Lloji i aktit: Njoftime për trashegimitarë
Numri i aktit: Ntr.K.R-12/2020-NJT
Institucioni Noter. Kole Ramaj
Data e publikimit:   16.10.2020