Lloji i aktit: Njoftime për trashegimitarë
Numri i aktit: GJTH.PZ-64/2020-NJT
Institucioni Gjykata Themelore e Prizrenit
Data e publikimit:   16.10.2020