Lloji i aktit: Shpallje
Numri i aktit: GJTH.PJ-C.nr.1062/20-SH
Institucioni Gjykata Themelore e Pejës
Data e publikimit:   16.10.2020