Lloji i aktit: Udhëzime Administrative
Numri i aktit: MAPL-03/2020-UA
Institucioni Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal
I shfuqizuar
Data e publikimit:   06.10.2020