Lloji i aktit: Njoftime për trashegimitarë
Numri i aktit: Ntr.V.A-09/2020-NJT
Institucioni Noter. Valdete Ademi
Data e publikimit:   15.09.2020