Lloji i aktit: Njoftime për trashegimitarë
Numri i aktit: Ntr.Sh.S.T-53-2020-NJT
Institucioni Noter. Sherife Seferi - Tahiri
Data e publikimit:   15.09.2020