Lloji i aktit: Shpallje
Numri i aktit: GJTH.PJ-C.nr.631/13-SH
Institucioni Gjykata Themelore e Pejës
Data e publikimit:   15.09.2020