Lloji i aktit: Njoftime për trashegimitarë
Numri i aktit: Ntr.D.D-25/2020-NJT
Institucioni Noter. Dukagjin Dinaj
Data e publikimit:   15.09.2020