Lloji i aktit: Njoftime për trashegimitarë
Numri i aktit: Ntr.A.S-28-NJT
Institucioni Noter. Agim Sylejmani
Data e publikimit:   15.09.2020