Lloji i aktit: Udhëzime Administrative
Numri i aktit: MTI-03/2020-UA
Institucioni Ministria e Tregtisë dhe e Industrisë
I shfuqizuar
Data e publikimit:   08.07.2020