Lloji i aktit: Njoftime për trashegimitarë
Numri i aktit: Ntr.F.H-13/2020-NJT
Institucioni Noter. Fatmir Halimi
Data e publikimit:   30.06.2020