Lloji i aktit: Njoftime për trashegimitarë
Numri i aktit: Ntr.I.A-104-NJT
Institucioni Noter. Ilmi Ademi
Data e publikimit:   30.06.2020