Lloji i aktit: Njoftime për trashegimitarë
Numri i aktit: Ntr.Y.M-36-20-NJT
Institucioni Noter. Ylli Mekaj
Data e publikimit:   30.06.2020