Lloji i aktit: Njoftime për trashegimitarë
Numri i aktit: Ntr.N.RR-30/2020-NJT
Institucioni Noter. Naim Rrecaj
Data e publikimit:   30.06.2020