Lloji i aktit: Aktvendime
Numri i aktit: GJTHPJ-D.KLI-Cnr 13/16-AKV
Institucioni Gjykata Themelore e Pejë - Dega në Klinë
Data e publikimit:   24.06.2020