Lloji i aktit: Ligje
Numri i aktit: 04/L-154
Institucioni Kuvendi i Republikës së Kosovës
I shfuqizuar
Data e publikimit:   21.01.2013
Gazeta Zyrtare: 2/2013