Lloji i aktit: Ligje
Numri i aktit: 04/L-144
Institucioni Kuvendi i Republikës së Kosovës
I shfuqizuar
Data e publikimit:   17.12.2012
Gazeta Zyrtare: 35/2012