Lloji i aktit: Ligje
Numri i aktit: 04/L-121
Institucioni Kuvendi i Republikës së Kosovës
I shfuqizuar
Data e publikimit:   20.11.2012
Gazeta Zyrtare: 32/2012