Lloji i aktit: Ligje
Numri i aktit: 04/L-119
Institucioni Kuvendi i Republikës së Kosovës
Data e publikimit:   28.09.2012
Gazeta Zyrtare: 27/2012