Lloji i aktit: Ligje
Numri i aktit: 04/L-062
Institucioni Kuvendi i Republikës së Kosovës
Data e publikimit:   18.07.2012
Gazeta Zyrtare: 20/2012