Lloji i aktit: Ligje
Numri i aktit: 04/L-106
Institucioni Kuvendi i Republikës së Kosovës
I shfuqizuar
Data e publikimit:   03.07.2012
Gazeta Zyrtare: 18/2012