Lloji i aktit: Ligje
Numri i aktit: 04/L-077
Institucioni Kuvendi i Republikës së Kosovës
Data e publikimit:   19.06.2012
Gazeta Zyrtare: 16/2012