Lloji i aktit: Ligje
Numri i aktit: 04/L-096
Institucioni Kuvendi i Republikës së Kosovës
Data e publikimit:   13.06.2012
Gazeta Zyrtare: 15/2012