Lloji i aktit: Ligje
Numri i aktit: 04/L-108
Institucioni Kuvendi i Republikës së Kosovës
I shfuqizuar
Data e publikimit:   01.06.2012
Gazeta Zyrtare: 14/2012