Lloji i aktit: Ligje
Numri i aktit: 04/L-093
Institucioni Kuvendi i Republikës së Kosovës
Data e publikimit:   11.05.2012
Gazeta Zyrtare: 11/2012