Lloji i aktit: Ligje
Numri i aktit: 04/L-088
Institucioni Kuvendi i Republikës së Kosovës
I shfuqizuar
Data e publikimit:   19.03.2012
Gazeta Zyrtare: 4/2012