Lloji i aktit: Ligje
Numri i aktit: 04/L-054
Institucioni Kuvendi i Republikës së Kosovës
Data e publikimit:   31.12.2011
Gazeta Zyrtare: 30/2011