Lloji i aktit: Njoftime për trashegimitarë
Numri i aktit: NTR-08/2020-NJT
Institucioni Noter. Alije Gusia
Data e publikimit:   22.05.2020