Lloji i aktit: Ligje
Numri i aktit: 04/L-071
Institucioni Kuvendi i Republikës së Kosovës
Data e publikimit:   27.12.2011
Gazeta Zyrtare: 29/2011