Lloji i aktit: Njoftime për trashegimitarë
Numri i aktit: Ntr.O.G-049-NJT
Institucioni Noter. Orhan Gashi
Data e publikimit:   22.05.2020