Lloji i aktit: Njoftime për trashegimitarë
Numri i aktit: Ntr.S.B-10/2020-NJT
Institucioni Noter. Sefadin Blakaj
Data e publikimit:   22.05.2020