Lloji i aktit: Njoftime për trashegimitarë
Numri i aktit: Ntr.H.M-17/20-NJT
Institucioni Noter. Hevzi Murseli
Data e publikimit:   21.05.2020