Lloji i aktit: Ligje
Numri i aktit: 04/L-048
Institucioni Kuvendi i Republikës së Kosovës
I shfuqizuar
Data e publikimit:   16.12.2011
Gazeta Zyrtare: 28/2011