Lloji i aktit: Njoftime për trashegimitarë
Numri i aktit: Ntr.B.L-37/2020-NJT
Institucioni Noter. Besim Luli
Skaduar
Data e publikimit:   24.03.2020