Lloji i aktit: Njoftime për trashegimitarë
Numri i aktit: Ntr.H.RR-21/2020-NJT
Institucioni Noter. Halil Rrukiqi
Data e publikimit:   19.03.2020