Lloji i aktit: Ligje
Numri i aktit: 04/L-014
Institucioni Kuvendi i Republikës së Kosovës
I shfuqizuar
Data e publikimit:   26.08.2011
Gazeta Zyrtare: 11/2011