Lloji i aktit: Ligje
Numri i aktit: 03/L-256
Institucioni Kuvendi i Republikës së Kosovës
I shfuqizuar
Data e publikimit:   16.11.2010
Gazeta Zyrtare: 87/2010