Lloji i aktit: Ligje
Numri i aktit: 03/L-225
Institucioni Kuvendi i Republikës së Kosovës
I shfuqizuar
Data e publikimit:   29.10.2010
Gazeta Zyrtare: 83/2010