Lloji i aktit: Ligje
Numri i aktit: 03/L-195
Institucioni Kuvendi i Republikës së Kosovës
I shfuqizuar
Data e publikimit:   27.08.2010
Gazeta Zyrtare: 80/2010