Lloji i aktit: Njoftime për trashegimitarë
Numri i aktit: Ntr.Sh.V-78-NJT
Institucioni Noter. Shaqir Vula
Data e publikimit:   14.02.2020