Lloji i aktit: Njoftime për trashegimitarë
Numri i aktit: Ntr.H.B-16/2020-NJT
Institucioni Noter. Hajzer Bublaku
Data e publikimit:   14.02.2020